Monthly Archives: June 2019

Seri de vară cu vinuri italiene

„The most beautiful things are not associated with money; they are memories and moments. If you don’t celebrate those, they can pass you by”.

Momentele frumoase sunt însoțite de vinuri bune și de preparate pe măsură, iar dacă nu v-am convins încă de faptul că trebuie să ajungeți la Kupaj atunci când vă aflați în Cluj-Napoca, sper să o faceți cât de curând. Am avut deosebita plăcere să participăm la o degustare dedicată vinurilor din Italia. Patru vinuri cu personalitate asociate cu trei preparate care să ne încânte papilele gustative și să ne transpună tocmai în frumoasa Italie.

Primul vin din cadrul evenimentului a fost Antonutti On the Move. Venind din zona Friuli, vinul se prezintă cu un parfum tentant și cu un perlaj fin. Gustul este proaspăt și foarte bine echilibrat fiind 100% Ribolla Gialla, strugure nativ din Friuli, recoltat timpuriu manual.

Al doilea vin a serii a fost Collefrisio ‘Vignaquadra’ Pecorino Terre di Chieti. Obținut din 100% Pecorino prin macerare la temperatură scăzută și fermentare la temperatură controlată, vinul promite note de piersică și de ceai verde, având un gust intens și bine echilibrat. 

Vinul alb a fost urmat de Collefrisio In & Out Montepulciano D’Abruzzo. Se remarcă note profunde bine structurate de fructe de pădure completate de note picante lăsând un post gust elegant și intens. Catifelat și corpolent în același timp, este ideal pentru o cină într-o ambianță elegantă servit alături de preparate pe bază de vită.

Ultimul vin al serii a fost Madonna Nera, Brunello di Montalcino. Un vin nu doar elegant ci plin de personalitate din 100% Sangiovese. Acest vin minunat se obține prin presare și fermentare în rezervoare din oțel inoxidabil la o temperatură controlată de maximum 28 de grade. Macerarea are loc timp de 25 de zile, iar învechirea lui se realizează  în barique franțuzesc Tonneaux pentru stadiul 1 și 2 timp de 30 de luni.

Pentru că aceste vinuri minunate nu puteau veni singure în întâmpinarea noastră, ele au fost asociate cu preparate atent pregătite în bucătăria restaurantului Kupaj. Armonizarea a fost una potrivită pentru vinurile servite. Primul fel, aperitivul, a constat într-o salată mixtă cu brânză de capră la cuptor, urmată de două feluri principale pentru a sublinia valorile fiecărui vin în parte, gnocchi, făcuți în casă, cu ragu din pulpă de vită și pe final tagliata din vrăbioară de vită cu varză chinezească, ardei copt și cartofi copți cu verdețuri, un periplu culinar care, pot spune cu certitudine, ne-a oferit o explozie de texturi și arome pe papilele gustative.

Rămâne să vizualizați pozele și momentele frumoase petrecute și surprinse la Kupaj. Prezentarea minunatelor vinuri precum și povestea din spatele lor a fost efectuată de Tito Galanti, importatorul acestora în România.

 

 

***

Beautiful moments are accompanied by good wines and lovely dishes, and if I have not yet convinced you that you have to visit Kupaj restaurant when you are in Cluj-Napoca, I hope you do so soon. We had the great pleasure of taking part in a wine tasting with wines from Italy. Four wines with personality associated with three dishes that were a real delight  to our taste buds and that transposed us to the beautiful Italy.

The first wine of the event was Antonutti On the Move. Coming from the Friuli area, the wine is presented with a tempting scent and a fine pearl. The taste is fresh and very well balanced being 100% Ribolla Gialla, a native grape type from Friuli, harvested early by hand. 

The second wine of the evening was Collefrisio „Vignaquadra” Pecorino from the Chieti region. Obtained from 100% Pecorino through low temperature maceration and controlled temperature fermentation, the wine promises peach notes and notes of green tea, with an intense and well-balanced taste.

The white wine was followed by Collefrisio In & Out, 100% Montepulciano D’Abruzzo. It features deep well-structured notes of berries complemented by spicy notes leaving a stylish and intense after taste. Velvety and sophisticated at the same time, it is ideal for a dinner in an elegant ambience served beside beef dishes.

The last wine of the evening  was Madonna Nera, Brunello di Montalcino. A wine not only elegant but full of personality from 100% Sangiovese grapes. This wonderful wine is obtained by pressing and fermenting in stainless steel tanks at a controlled temperature of maximum 28 degrees. Maceration takes place for 25 days, and its aging is done in the FrenchTonneaux  barique for the 1st and 2nd stage for a period of 30 months.

Because these wonderful wines could not be served alone, they were associated with carefully prepared dishes in the kitchen of the Kupaj restaurant. The Harmonization was definitely the right one for served wines. The first kind, the appetizer, consisted of a mixed salad with goat’s cheese, followed by two main dishes to emphasize the values of each wine, home-made gnocchi with beef pulp ragout and beef tagliata with Chinese cabbage, baked pepper and backed potatoes with greens a culinary delight that, I can say for sure, has given us an explosion of textures and flavors on the taste buds.


Stay tuned for the pictures and beautiful moments at Kupaj.
The presentation of the wonderful wines as well as the story behind them was made by Tito Galanti, the official importer in Romania.
Material realizat de Ileana Bocu

Collefrisio – vinurile perfecte pentru vară

Podgoria Collefrisio a luat naștere într-o zonă cunoscută pentru cultura vinului, în regiunea Abruzzo, chiar pe dealurile Frisei în provincia Chieti. Contextul geografic favorizează plantarea de vie și producerea vinului, menținând în permanență standarde de calitate. Ventilarea constantă a zonei, datorită munților aflați în jurul acestei regiuni, reprezintă un element cheie pentru sănătatea viei și a strugurilor pe întreg parcursul sezonului de creștere.  Elementele climatice precum vântul, solul preponderent pietros, dar și schimbările frecvente de temperatură din zonă duc la încetinirea acumulării de zahăr în struguri, așadar o coacere mai lentă, dar prin care se păstrează aromele și aciditatea mai ales datorită nopților răcoroase din lunile septembrie și octombrie. Calitatea începe din vie, iar producătorii recunosc că o vie bine îngrijită va produce un vin bun, de aceea atât via cât și strugurii sunt atent monitorizați pentru ca strugurii să fie culeși atunci când ating nivelul optim de coacere. 

Vinurile pe care avem ocazia să le degustăm și pe care le consider perfecte pentru această vară vor ajunge repede pe lista preferatelor mele și vreau să vi le prezint pe scurt. Collefrisio Vignaquadra Passerina este un vin alb din struguri Passerina 100%. cu 12,5 volume, vinul se remarcă printr-o culoare galben pai cu ușoare reflexii de verde. Un parfum puternic cu arome suave de citrice și cu o aciditate echilibrată, un vin ideal pentru serile calde de vară.

 

Tot din seria vinurilor albe avem ocazia să degustăm și Collefrisio Vignaquadra Pecorino. Obținut din 100% Pecorino prin macerare la temperatură scăzută și fermentare la temperatură controlată, vinul promite note de piersică și de ceai verde, având un gust intens și bine echilibrat. 

Facem o trecere către lumea rose-ului. Collefrisio Rose, vinificat din 100% Montepulciano d`Abruzzo, se prezintă cu o culoare frumoasă și limpede care ne aduce aminte de cireșe, cu reflexii pink, cu note florale dar bine structurate pentru o experiență deplină. La fel ca la gama vinurilor albe vorbim de o macerare la temperaturi scăzute după desciorchinare și fermentare la temperatură controlată în tancuri de oțel inoxidabil. 

Deși vara este dedicată cu precădere vinurilor albe si rose, ei bine, am  putea spune că și un vin roșu poate fi potrivit dacă este asociat cu preparatele potrivite sau consumat ca atare într-o seară de vară, atunci când te afli în concediu. Collefrisio Morrecine provine din 100% Montepulciano d`Abruzzo. Recoltarea strugurilor se face spre sfârșit de septembrie început de octombrie. În mod tradițional pielița este ținută în contact cu lichidul pentru aproximativ 20 de zile, fermentarea având loc în tancuri de oțel inoxidabil. Vinul se remarcă prin culoarea intensă rubinie cu reflexii mov, cu note de fructe de pădure, cireș negru, cu o structură bună și bine echilibrată. 

Collefrisio Appasimento este un cupaj cel puțin spectaculos. 60% Montepulciano d`Abruzzo, 20% Sangiovese și 20% Merlot – trei souri într-un dans de dragoste am putea spune. Recoltarea pentru primele două soiuri se face în luna octombrie, iar strugurii de Merlot sunt recoltați ceva mai devreme la finalul lunii Septembrie. Vinificarea este cel puțin una interesantă pentru că strugurii au o perioadă de uscare pe vie urmată de desciorchinare, respectiv macerare îndelungată pe coajă și fermentare în tancuri de oțel inoxidabil.  Cu o culoare intensă, rubinie și cu tente violete, vinul vine cu note puternice de fructe de pădure, precum și note de prună uscată cu o tentă picantă, dar bine echilibrată în același timp. 

De multe ori am spus că vinurile reprezintă o explorare, atât a lumii acestei licori bahice cât și a propriei persoane, pentru că degustând ne dăm seama de fapt care vin ne caracterizează și care se potrivește personalității noastre. Este vorba de o poveste, o călătorie inițiatică în lumea strugurilor.

Dacă vă aflați în Cluj-Napoca, miercuri 19.06, de la ora 19:00, Top Drinks vă invit să luați parte la această degustare cu vinurile cramei Collefrisio. Ambianța plăcută și prietenoasă vă va încânta și va reuși poate să vă transpună pe dealurile Frisei în provincia Chieti. Mai multe detalii despre degustare găsiți aici.

***

The Collefrisio vineyard was born in an area known for the wine culture in the Abruzzo region, right on the hills of Frisia in the Chieti Province. The geographical context favors vine planting and wine production, while maintaining quality standards. The constant ventilation of the area due to the mountains around this region is a key element for the health of the vineyard and grapes throughout the growing season. Climate elements such as the wind, predominantly rocky soil, and frequent changes in temperature in the area lead to a slowdown in the accumulation of sugar in grapes, a slower ripening, but preserving flavors and acidity, especially due to the cool nights in September and October. Quality begins in the vineyard and the producers admit that the well-keeping of the vineyard will produce good wine, so both grapes and the vineyard are carefully monitored for  the grapes to be harvested when they reach the optimum level of ripening. 

The wines we have the chance to taste and which I consider to be perfect for this summer will quickly be on my list of favorites and I want to present them briefly. Collefrisio Vignaquadra Passerina is a white wine from 100% Passerina grapes. With 12.5 volumes, the wine is distinguished by a pale straw with light green reflections. A powerful perfume with suave citrus flavors and a balanced acidity, an ideal wine for hot summer evenings.

We also have the chance to taste the Collefrisio Vignaquadra Pecorino, from the white wine series. Obtained from 100% Pecorino through low temperature maceration and a controlled temperature fermentation, the wine promises notes of fresh peaches and green tea, with an intense and well-balanced taste.

Let`s make a transition to the rose world. Collefrisio Rose, wine made from 100% Montepulciano d`Abruzzo, presents a beautiful and clear color that reminds us of cherries, it has delicate pink reflections, with floral notes but well structured for a complete experience. As similar to the range of white wines, we talk about low temperature maceration after destemming and controlled temperature fermentation in stainless steel tanks.

Although summer is devoted mainly to white and rose wines, well, we could say that a red wine can be appropriate if it is associated with the right dishes or consumed as such on a summer evening when you are on vacation. Collefrisio Morrecine comes from 100% Montepulciano d’Abruzzo. Grapes are harvested towards the end of September beginning of October. Traditionally, the skin is kept in contact with the liquid for about 20 days, fermentation taking place in stainless steel tanks. The wine is distinguished by the intense ruby color with purple reflections, with notes of berries, black cherry, with a good and well-balanced structure.

Collefrisio Appasimento is at least spectacular. 60% Montepulciano d’Abruzzo, 20% Sangiovese and 20% Merlot – three grape types in a love dance we could say. Harvesting for the first two varieties is done in October, and Merlot grapes are harvested somewhat earlier at the end of September. Vinification is at least interesting because the grapes have a drying period on the plant followed by destemming and fermentation in stainless steel tanks. With intense color, ruby and purple tones, the wine comes with strong notes of forest fruits as well as notes of dry plum with a spicy, but well-balanced  taste at the same time.

I have often said that wines are an exploration of both the world of this ancient beverage and of our own self, because tasting we really figure out which ones characterize us and which suits our personality. It’s a story, an initiating journey into the world of grapes.

If you are in Cluj-Napoca on Wednesday 19.06 at 19:00, Top Drinks invites you to take part in this wine tasting experience with Collefrisio. The pleasant and friendly ambience will delight you and it will eventually succeed in transposing you to the hills of Frisia in the Chieti Province. More details about tasting can be found here.

text: Ileana Bocu

New You Day Spa: pregătește-te pentru vară în cel mai modern day spa

În urmă cu câteva zile s-a deschis în Cluj-Napoca cel mai nou day spa, o locație deosebită cu oameni absolut deosebiți și care va deveni cu siguranță în cel mai scurt timp un loc de referință în rândul saloanelor de profil.

New You Day Spa este despre tine și despre noul tu, despre ceea ce poate deveni realitate dacă îți dorești, despre profesionalism la cel mai înalt nivel și nu în ultimul rând despre servicii de calitate. Am avut plăcerea să îi cunosc pe cei care dau acestui loc un suflu proaspăt și minunat și vreau să îți povestesc în câteva rânduri despre procedurile pe care acest day spa le pune la dispoziția doamnelor și domnișoarelor. Dacă dorești să te regăsești sau pur și simplu să îți pregătești corpul pentru sezonul cald de vară ai ales cu siguranță cel mai potrivit loc. Printre serviciile acestui spa se numără tratamente corporale precum masajul transdermic, crio radiofrecvența sau tehnologia HImFU cu efecte similare liposucției chirurgicale, precum și tratamentele faciale microneedling, radiofrecventa 4D sau microdermabraziune. Acestea sunt doar câteva dintre serviciile oferite dar am să vă povestesc despre fiecare în parte pe parcurs. În plus pentru o relaxare completă poți opta pentru pachetul Absolute Spa Ritual. Ca să îți faci o idee despre ce este vorba, imaginează-ți 2 ore de bliss total. Atunci când iți dorești să renunți complet la viața cotidiană și să te regăsești, ritualul spa este ceea ce ai nevoie. 60 de minute masaj relaxant cu pietre calde bambus sau aroma-terapie și 60 de minute de tratament  facial hidratant special creat pentru nevoile tale personale, hands on sau cu ajutorul aparaturilor de ultimă generație. 

Printre serviciile care mi-au atras atenția și despre care povestim în acest material se numără HImFu și masajul transdermic. O astfel de procedură durează în jur de 30 de minute, iar rezultatele sunt vizibile. Eu personal mă confrunt cu retenția de apă, o problemă pe care o am de când mă știu și de care nu reușesc să scap. Deși merg la sală în mod regulat, chiar și de patru ori pe săptămână iar mușchii sunt tonifiați și datorită faptului că practic sporturi de iarnă, dar în general sport în mod regulat, stratul acela pufos și inestetic de deasupra mușchilor trebuie să devină invizibil. În trecut am încercat metode similare care au dat rezultate absolut extraordinare. 

HImFU este tehnologia ce are același obiectiv ca și liposucția chirurgicală, distrugerea definitivă a unui număr important de adipocite, fiind însă non-invaziva și nedureroasă. Singura senzație pe care o experimentezi atunci când te afli sub tratament este una de căldură care acționează direct pe zona parcursă de către terapeut. Veți vedea în filmare cum arată. Trebuie să știți că acest tip de tratament nu prezintă riscuri, este sigur și fără efecte adverse, trebuie să ținem însă cont de anumite restricții. Nu este indicat femeilor însărcinate sau care alăptează precum și persoanelor care poartă un peacemaker.

Practic terapia acționează cu valuri de unde cavitaționale de înaltă frecvență, producând microbule ce cresc presiunea în interiorul celulei grase. Dilatările și comprimările repetate și rapide ale adipocitelor duc la o spargere imediată a acestora și o reducere instantă a centimetrilor. A doua procedură a constat în masajul transdermic, supranumit inamicul numărul 1 al celulitei. Tehnica îmbină forța de sucțiune a vacumului cu două role mobile care lucrează concomitent pentru un control complet al terapiei, dublând astfel eficiența tratamentului. După cum spuneam, în trecut am efectuat un tratament cu un aparat similar, iar efectele au fost  vizibile în scurt timp și de lungă durată. În plus, terapia LED aplicată în același timp triplează efectele tratamentului. DermoHealth acționează foarte eficient la nivel corporal și tratează celulita până la gradul 4; de asemenea, produce compactarea țesuturilor și o excelentă tonifiere a tegumentului. Pe măsură ce tratamentul meu evoluează am să îți dau absolut toate detaliile, pentru că am ales să documentez experiența. Știu că este un tratament eficient și că rezultatele nu vor întârzia să apară, iar pentru ca tu să fii cu adevărat informată îți stau oricând la dispoziție dacă ai întrebări sau dacă dorești mai multe informații despre aceste tratamente. 

Sunt nerăbdătoare să port noul costum de baie, deși știu și sunt conștientă că voi avea nevoie de câteva ședințe pentru ca rezultatele să fie cele dorite. Acesta este un punct foarte important pe care trebuie să îl înțelegeți și voi. Schimbările nu vin peste noapte, iar rezultatele nu vor apărea fără un mic efort personal și aici mă refer la alimentație care trebuie desigur să fie una echilibrată și sănătoasă.

Ne vedem la New You Day Spa!

***

A few days ago, the newest day spa was opened in Cluj-Napoca, a special location with absolutely special people, and it will surely become a reference place among the beauty salons shortly. 

New You Day Spa is about the new you and  about what can become reality if you want, about professionalism at the highest level and last but not least about high quality services. I was pleased to meet those who gave this place a fresh and wonderful look and I want to tell you about the procedures this day spa offers to the ladies . If you want to find reinvent yourself  to a new you or just to prepare your body for the  nice hot summer season you definitely have to choose the best place. Among the services included at this day spa we do have to mention the body treatments such as trans-dermal massage, cryo-radio-frequency or HImFU technology with similar effects to surgical liposuction as well as facial micro-needling, 4D radio-frequency or microdermabrasion. 
These are just a few of the services the spa offers, but I will tell you about each of them one by one. In addition to a complete relaxation you can choose the Absolute Spa Ritual package. To get an idea of what it is, just imagine 2 hours of total bliss. When you want to take a brake from your routine and reinvent yourself, this spa ritual is what you need. 60-minute relaxing massage with warm bamboo stones or aroma-therapy and 60 minute special moisturizing facial treatment specially created for your personal needs, hands on or using cutting-edge equipment.

Among the services that have raised my attention and about which I will tell you more in this article are HImFu and the trans-dermal massage. This type of procedure takes around 30 minutes and the results are visible. Personally, I  deal with water retention, a problem that I have to deal with like forever and that is indeed a big issue for myself. Although I go to the gym regularly for complex workouts even four times a week, and the muscles are toned, that fluffy and unsightly layer above the muscles must become invisible. In the past I have tried similar methods that have had extraordinary results.

HImFU is the technology that has the same goal as the surgical liposuction, the ultimate destruction of a large number of adipocytes, but it is non-invasive and painless. The only sensation you experience when you are treated is a heat that acts directly on the area where the therapist is performing the procedure.  You will see in the filming how it looks. You should know that this type of treatment is not risky, it is safe and without adverse effects, but we must take into account certain restrictions. It is not recommended for pregnant women or nursing mothers as well as for those who wear a peacemaker. Practically, the therapy acts with high frequency cavitational waves, producing micro bubbles that increase the pressure inside the fat cell. The second procedure consisted of trans-dermal massage, which is actually called the enemy number 1 of cellulite. The technique combines the suction force of the vacuum with two mobile rollers that work together for a complete control, thus doubling the effectiveness of the treatment. As I said, in the past I did a treatment with a similar device, and the effects were visible shortly and long lasting.  In addition, the applied LED therapy  triples the effects of the treatment. DermoHealth acts very well at body level and treats 4-th grade cellulite; it also produces tissue compaction and excellent toning of the skin. As my treatment evolves I will give you all the details, because I chose to document the whole experience. I know that it is an effective treatment and that the results will be seen, and I really want you to be truly informed about these procedures and I will always be available if you have questions or if you want more information about these treatments.  I am eager to wear the new swimsuit, though I know and I am aware that I will need a few sessions so that the results are those that I want, however I can assure you that it is worth every minute. This is a very important point that you have to understand. Changes do not come overnight, and the results will not appear without a little personal effort, and here I am referring to a diet that must of course be balanced and healthy.

See you at New You Day Spa!

Robbie Williams la Untold 2019

Artistul britanic a fost confirmat oficial pentru ediția aniversară 2019 a festivalului Untold

Organizatorii celui mai îndrăgit festival din România, dar și de peste hotare, au anunțat azi una din veștile mult vehiculate și bineînțeles așteptate cu nerăbdare. Numărul 1 al lumii și unul dintre cei mai iubiți entertaineri vine pentru prima dată pe scena UNTOLD. Artistul britanic Robbie Williams va susține un concert absolut special în cadrul festivalului ales de către artist printre concertele pe care le va susține la nivel mondial. Am aflat chiar de la organizatori faptul că Robbie Williams va oferi un spectacol suprem cu o producție absolut impresionantă pregătită special pentru acest eveniment. Show-ul va dura aproximativ o oră și 30 de minute și va aduna peste 50 de persoane printre care muzicieni și dansatori, care vor fi prezenți pe scenă alături de artist. 

2019 înseamnă o aniversare mult așteptată pentru festival. După cele patru ediții de succes care au adus în atenția publicului nume celebre atât din lumea muzicii electronice, dar și artiști precum Ellie Goulding sau Hurts, avem certitudinea că UNTOLD este un festival de top, iar organizatorii doresc prin toate demersurile lor să ducă această experiență la un nou nivel, acest lucru fiind menționat și de Bogdan Buta, directorul festivalului.  Mai mult se dorește ca și pe viitor acest festival să ofere varietate prin nume mari din industria muzicii internaționale. 

***

Despre Robbie Williams sunt multe detalii de povestit. Cu o carieră cu adevărat impresionantă începută alături de trupa britanică Take That, Robbie decide în 1995 să părăsească trupa pentru o carieră solo, oferind de fiecare dată un show de proporții.  În anul 2006 Robbie Williams intra în Cartea Recordurilor prin vânzare într-o singură zi a 1,6 milioane de bilete la Close Encounters Tour. Peste 18 premii Brit Awards și 3 premii MTV European Music Awards, peste 75 de milioane de albume vândute, toate acestea fac parte din palmaresul artistului. Vom avea așadar ocazia să auzim pe scena festivalului piese celebre precum “Feel”, “Angels”, “Rock DJ”, “Let Me Entertain You” sau “Freedom”, alături de multe altele. 

URMĂTOARELE 5000 DE ABONAMENTE, MIERCURI, 5 IUNIE, ORA 12.00!

Primele 60.000 de abonamente au fost deja vândute pentru ediția aniversară a festivalului UNTOLD. Următoarele 5000 de abonamente pentru cele 4 zile de festival se vor pune în vânzare, miercuri, 5 iunie, ora 12.00, la prețul de 149 de euro plus taxe. Acestea vor putea fi achiziționate doar de cei care s-au înregistrat pe untold.com. Cei care nu și-au cumpărat încă un abonament la festival, mai au timp să se înregistreze pe pagina festivalului pentru tranșa care va fi scoasă la vânzare miercuri, 5 iunie, la ora 12.00. Organizatorii UNTOLD spun că săptămâna viitoare vor fi scoase la vânzare și biletele pentru 1 zi de festival.

Vă vom oferi mai multe detalii despre biletele de o zi precum și programul festivalului în curând.

***

The organizers of the most beloved festival in Romania, but also abroad, announced today one of the most eagerly awaited news. The number one in the world and one of the most beloved entertainers comes for the first time on the UNTOLD stage. British artist Robbie Williams will hold an absolutely special concert at the festival, chosen by the artist among the concerts he will have this year, around the world. We even learned from organizers that Robbie Williams will offer a supreme show with an impressive production specially prepared for this event. The show will take about an hour and 30 minutes and will gather over 50 people including musicians and dancers who will be on stage alongside the artist.

2019 means a long-awaited anniversary for the festival. After the four successful editions that brought to the attention of the public famous names both in the world of electronic music, as well as artists such as Ellie Goulding or Hurts, we have the certainty that UNTOLD is a top festival and the organizers want by all their efforts to bring this experience to a new level, as mentioned by Bogdan Buta, the director of the festival. Moreover, it is hoped that this festival will offer a variety of great names in the international music industry also in the future.

***

About Robbie Williams there are many details to tell. With a truly impressive career alongside the British Take That band, Robbie decided in 1995 to leave the band for a solo career, always giving a show of great proportions. In 2006, Robbie Williams entered the Book of Records with one-day sale of 1.6 million tickets at the Close Encounters Tour. Over 18 Brit Awards and 3 MTV European Music Awards, more than 75 million albums sold, all of which are part of the artist’s record. So we will have the opportunity to hear famous songs such as “Feel”, “Angels”, “Rock DJ”, “Let Me Entertain You” or “Freedom” alongside many others.

THE NEXT 5000 SUBSCRIPTIONS, WEDNESDAY, JUNE 5, HOUR 12.00!

The first 60,000 subscriptions have already been sold for the anniversary edition of the UNTOLD festival. The next 5000 subscriptions for the 4 days of the festival will be on sale on Wednesday, June 5 at 12.00 at a price of 149 euros plus taxes. These can only be purchased by those who have registered on untold.com. Those who have not yet bought a subscription to the festival still have time to register on the festival page for the cut, which will be on sale on Wednesday, June 5, at 12.00. UNTOLD organizers say that next week tickets for the 1 day festival will be on sale.

We will give you more details about one-day tickets as well as the festival schedule soon.